DBH 1

GUZTIENTZAKO ARLOAK

ORDU KOPURUA ASTEAN

Gaztelania eta Literatura

4

Euskara eta Literatura

4

Ingelesa

4

 Geografia-Historia 

3

Biologia-Geologia

3

Matematika

4

Plastika

1

Musika

1

Teknologia

2

Gorputz Hezkuntza

2

Erlijioa

Balio Etikoak

1

Tutoretza

1

GUZTIRA

30