DBH 4

GUZTIENTZAKO ARLOAK

ORDU KOPURUA ASTEAN 

Gaztelania eta Literatura

4

Euskara eta Literatura

4

Ingelesa

3

Geografia eta Historia

3

Matematika

4

Gorputz Hezkuntza

2

Erlijioa

Balio Etikoak

1

Aukerakoa

Frantsesa

1 aukeratu

2

Teknologia

Informazio eta komunikaziorako Teknologiak (IKT)

Modalitatea

Fisika-Kimika/ Biologia-Geologia

3 h+3 h

6

Teknologia / Jarduera profesionaletara aplikatutako zientziak

3 h+3 h

Latina/ Ekonomia

3 h+3 h

Tutoretza

1

GUZTIRA

30